חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3747-01
שם הקורס הקליניקה לשינוי מדיניות חברתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליה לויןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levinlia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 250
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 250
הלימודים מתקיימים כל שבועיים
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקליניקה לפרקטיקת מדיניות היא צעד נוסף בתהליך הרחבת העיסוק בתחום שינוי המדיניות החברתית במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית בישראל. הקליניקה פועלת בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, כביטוי לתפיסת בית הספר את הבעיות החברתיות בחברה בישראל כדבר מורכב שהמענים לו ניתנים למימוש ברמות התערבות שונות; ובכללן גם רמת המדיניות כרמת התערבות רלוונטית לעבודתם של עובדים סוציאליים.

הקליניקה שואפת להיות בגדר 'עמוד שלפני המחנה', ולהוות מעבדה חיה, ראשונה ויחידה מסוגה בארץ, לפרקטיקת מדיניות ברמה גבוהה, המגלמת חיבור בין אקדמיה לשדה, תיאוריה ומעשה, הגות, ערכים, ומחקר. הקליניקה מבקשת להיות חולייה מקשרת בין אזרחים ואנשי מקצוע המתמודדים עם בעיות חברתיות, אי צדק, אפליה והדרה לבין האקדמיה וסטודנטים ככוח מניע לשינוי חברתי.

השנה מתקיימת הקליניקה כקורס בינלאומי מקוון, בשיתוף עם אוניברסיטת לידס בקט באנגליה. בקורס יפגשו יחד סטודנטיות וסטודנטים מישראל ומאנגליה שחולקים מוטיבציה גבוהה לקידום צדק חברתי באמצעות שינוי מדיניות, ותתאפשר בה למידה הדדית מהקשרים פוליטיים ותרבותיים אחרים, הרחבה של דיונים לגבי סוגיות גלובאליות, והעמקת ההתבוננות הביקורתית גם על בעיות חברתיות מקומיות. השיח בכיתה, כמו גם העבודה לקידום שינויי המדיניות, תתבצע במשותף על ידי תלמידים מאוניברסיטת תל אביב ומאוניברסיטת לידס בקט.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00