חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3751-01
שם הקורס עבודה סוציאלית קהילתית בחברה החרדית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר יעל יצחקי בראוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelitbr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 224
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

החברה הישראלית מאופיינת בהטרוגניות רבה הבאה לידי ביטוי במגוון רחב של אוכלוסיות. אחת מאוכלוסיות אלו היא החברה החרדית. בהשוואה לקצב הגידול של אוכלוסיות במדינות המפותחות, לאוכלוסייה החרדית בישראל קצב הגידול המהיר ביותר - כ?%4 בשנה. על פי התחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורה יגדל ל?%15 בשנת 2027, והיא תמנה 3.2 מיליון נפש בשנת 2037. החברה החרדית הינה חברה שמאופיינת על ידי התבדלות מהחברה הרחבה שבאה לידי ביטוי בין השאר בשמירה על אזורי מגורים נפרדים ועל סגנון לבוש ייחודי. הנורמות, ההתנהלות היומיומית בכל תחומי החיים וקבלת החלטות ביחס להתלבטויות שונות, מתבססות על חוקי התורה וההלכה ועל קביעות המנהיגים הרוחניים-הרבנים. עובדים סוציאליים נפגשים במסגרת תפקידם עם האוכלוסייה החרדית במגוון מקומות כגון" מחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים, מרפאות לבריאות הנפש, עמותות ועוד. קידום תהליכים חברתיים של שינוי והתפתחות דורשים מצד אנשי המקצוע ידע והבנה של חברה זו, לצד רגישות תרבותית ועבודה בשותפות עם הקהילה ומנהיגיה.

בקורס זה נעמיק את ההיכרות עם החברה החרדית ועם האתגרים החברתיים העומדים לפתחה. נבחן את האופן בו ניתן לקדם שינויים ותהליכים חברתיים בחברה זו על ידי התערבויות קהילתיות מקצועיות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00