חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3752-01
שם הקורס אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית - חלק עיוני
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה דניאלה שבאר-שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danielashab@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי
בניין: סוציאלית שאפל , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אלימות נגד נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסציפלינרית
מספר קורס: 1110375201 (בית ספר לעבודה סוציאלית)
ד"ר דניאלה שבאר שפירא, בית ספר לעבודה סוציאלית (מרכזת הקורס)
פרופ' דפנה הקר, החוג למגדר והפקולטה למשפטים
ד"ר גילי עופר-ביאלר, החוג לחינוך רפואה, הפקולטה לרפואה

אלימות נגד נשים במשפחה היא בעיה חברתית מורכבת וקשה, אשר למרות כל המאמצים למגרה, היא אינה מצטמצמת. מהמחקר והעשיה בשדה של העוסקות/ים בתחום עולה כי כדי לטפל בבעיה לעומקה ואף לקדם בה שינוי, נדרשת ראיה רב מערכתית, רב תחומית ורב מקצועית שיקדמו מענים אינטגרטיביים ואינטרדיסציפלינריים ויחתרו ליצירת רצף שירותים בין ובתוך הדיסציפלינות השונות.

מאמצים רבים נעשים בשטח לייצר דיאלוג ושיתוף פעולה בין השירותים השונים. עם זאת, מבחינת הוראה והכשרה של סטודנטיות/ים מפרופסיות שונות לא מתקיימת ראיה מערכתית כזו הן ברמת הבנה של הבעיה והן ברמת ההכשרה למימוש בפועל של מה שנדרש וחיוני בתחום.
מטרתו של קורס זה הוא ליישם הלכה למעשה הבנות אלה ובכך לאפשר הבנה מעמיקה ורחבה של הבעיה על כל מורכבותה ממשקפיים דיסציפלינריים שונים.
הקורס מיועד לסטודנטיות ולסטודנטים מהפקולטה למשפטים, החוג למגדר, בית הספר לחינוך ובית ספר לעבודה סוציאלית. הקורס יכלול מגוון הרצאות של צוות מרצות מתחומי הדעת של עבודה סוציאלית, מגדר, משפטים ורפואה אשר תצגנה את האופן בו כל פרופסיה פוגשת את בעיית האלימות נגד נשים, כיצד היא מבינה אותה ואילו מענים מציעה. שזירת כל נקודות המבט תאפשר לאמץ ולשכלל יכולת לחשיבה ביקורתית אינטרדיסציפלינרית, תחשוף את חלקיות המענים הקיימים והחסמים למימושם המלא, משום היותם נובעים מדיסציפלינה אחת בכל פעם. איסוף החלק התאורטי יהווה חיבור כל נקודות המבט והצגת מודלים לעבודה אינטרדיסציפלינרית.

הקורס הינו קורס סמסטריאלי (סמסטר א') וילמד בימי ד' בשעות 16.15-17.45
הרכב הציון:
סטודנטיות בקורס התאורטי בלבד - 100% בחינת כיתה.
סטודנטיות בקורס התאורטי והאקטיביסטי - חלק תוצר הקורס האקטיביסטי מהווה גם ציון לקורס התאורטי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00