חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3758-01
שם הקורס מיניות, נטייה מינית וזהות מגדר בעבודה סוציאלית ? היבטים תיאורטיים, חברתיים ופרקט
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' גיא שילהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shiloguy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 225
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום א
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקוד האתי של העבודה הסוציאלית (בעולם ובישראל), מדגיש את החשיבות במתן סיוע לפרטים, משפחות וקהילות על ידי עובדים סוציאלים ללא הבדל דת, מין, גזע, גיל, נטייה מינית וזהות מגדר. עובדים סוציאלים נקראים לפעול למיגור אפליה חברתית מסוגים שונים, כולל זו הנובעת מנטייתו המינית או זהותו המגדרית של הפרט. בפועל, סוגיות הקשורות למיניות, נטייה מינית וזהות מגדר לרוב אינן נוכחות בתכני הלימוד של עובדים סוציאלים, זאת למרות שבעשורים האחרונים עובדים סוציאלים נפגשים יותר ויותר במסגרת עבודתם בא.נשים, משפחות וקהילות להט"ב (לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים).
מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטיות.ים עם נושאים אלו, להעמיק את הידע בכל הקשור לתיאוריות במיניות, היכרות עם הקהילה הגאה, גישות לעבודה סוציאלית פרטנית, משפחתית וקהילתית עם להט"ב, ובנוסף, לספק תשתית ללמידה ויישום של תיאוריות וגישות אלו בעבודה סוציאלית עם הציבור הכללי. הקורס יתמקד בהיכרות עם מושגים בסיסיים הקשורים לזהות מגדר ונטייה מינית, בהיסטוריה של המאבק לשוייון זכויות לקהילה הגאה בעולם ובישראל, בגישות שונות להבנת מאבקי שוויון הזכויות (הגישה השמרנית, הליברלית, הפמיניסטית והרדיקאלית), בהבנת התהליכים והאתגרים העוברים על פרטים (תהליכי גיבוש נטייה מינית וזהות מגדר), משפחות (יציאה מהארון בפני בני משפחה, וכינון משפחה גאה), וקהילות (הקהילה הגאה), סוגיות הקשורות לבריאות נפשית ופיזית המאפיינות להט"ב, תוך היכרות עם המענים הקיימים בישראל. בנוסף, מבקש הקורס ליצור דיאלוג פתוח בין הסטודנטיות והסטודנטים, המרצה, וחומר הלימודים, על מנת לעבד ולעבוד על דעות מגוונות הקשורות למיניות, נטייה מינית וזהות מגדר, ולגשר על פערים העשויים לנבוע מהערכים האישיים, הדתיים והחברתיים הפרטניים, לבין עבודה סוציאלית הרגישה לנושאים וסוגיות אלו.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00