חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3761-01
שם הקורס לחץ וטראומה: מבוא לעבודה סוציאלית מיודעת טראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 251
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תגובות לאירועי משבר וטראומה מערבות תהליכים ביופסיכוסוציאליים רב ממדיים. רבים מבין הפונות והפונים לשירותי העבודה הסוציאלית נחשפו בעבר ו/או חשופים בהווה ללחץ מתמשך וטראומה. אי לכך, ישנה חשיבות רבה לאיתור חשיפה לאירועי לחץ וטראומה בקרב הפונים, הבנת האופן שבו הללו באים לידי ביטוי במצוקות הפרט והמשפחה, ופיתוח מענה מותאם לצרכים ייחודיים אלו. מטרת הקורס היא להקנות בסיסי ידע מרכזיים בנושא טראומה אשר יכולים לתרום לעבודתן.ם של עובדות ועובדים סוציאליים עם א.נשים שעברו משבר וטראומה.

מטרות הקורס:

? היכרות עם התגובות הנפוצות בקרב א.נשים שנחשפו לחוויות טראומטיות והתמצאות בתיאוריות המסבירות תגובות ייחודיות אלו
? היכרות עם העקרונות הבסיסיים של עבודה סוציאלית מיודעת טראומה
? הבנת ההקשר הפוליטי-חברתי-תרבותי של ההכרה והטיפול בטראומה
? קידום החוסן האישי והמקצועי דרך הפריזמה של טראומטיזציה משניתלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00