חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3761-01
שם הקורס לחץ וטראומה: מבוא לעבודה סוציאלית מיודעת טראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 251
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

רבים מבין הפונות והפונים לשירותי העבודה הסוציאלית נחשפו בעבר ו/או חשופים בהווה ללחץ מתמשך וטראומה. אי לכך, ישנה חשיבות רבה לאיתור חשיפה לאירועי לחץ וטראומה בקרב הפונים, הבנת האופן שבו הללו באים לידי ביטוי במצוקות הפרט והמשפחה, ופיתוח מענים המותאמים לצרכים ייחודיים אלו. מטרת הקורס הראשונה היא להקנות בסיסי ידע מרכזיים בנושא טראומה אשר יכולים לתרום לעבודתן.ם של עובדות ועובדים סוציאליים עם א.נשים שעברו משבר וטראומה.
בנוסף, המחקר והפרקטיקה מלמדים כי עובדות.ים סוציאליות.ים שעובדות.ים עם פונות.ים שנחשפו וחשופות.ים ללחץ מתמשך, טראומה ומשבר, מפתחות.ים לעיתים תגובות משניות לטראומה, שיכולות לבוא לידי ביטוי באופנים שונים. מטרת הקורס השנייה הינה היכרות עם בסיסי הידע המרכזיים המסבירים את תופעת הטראומטיזציה המשנית ותשישות חמלה, וקידום היכולת של סטודנטיות.ים לאתר ולהבין תהליכים אלה.

מטרות הקורס:

? היכרות עם ההגדרות השונות של אירועי לחץ, משבר וטראומה, על סוגיה השונים
? היכרות עם התגובות המיידיות וארוכות הטווח הנפוצות בקרב א.נשים שנחשפו לחוויות טראומטיות
? היכרות עם מספר תיאוריות מרכזיות המסבירות את התגובות למצבים טראומטיים
? היכרות עם תיאוריות מרכזיות המסבירות את התגובות המשניות לטראומה בקרב משפחות ועובדות.ים סוציאליות.ים
? קידום החוסן האישי והמקצועי דרך הפריזמה של טראומטיזציה משנית ותשישות חמלה
? היכרות עם העקרונות הבסיסיים של עבודה סוציאלית מיודעת טראומההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00