חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3762-01
שם הקורס "עבודה סוציאלית ירוקה": פרקטיקה ביקורתית לקידום צדק חברתי-סביבתי וקיימות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליה לויןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levinlia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נקודת המוצא של קורס זה, היא שבשלה עתה של העבודה הסוציאלית להתבונן מעבר לגבולותיה המסורתיים של "הסביבה", בגישת "האדם בסביבתו"; זאת, הן בזיהוי הגורמים ליצירת ושימור מצוקות חברתיות והן בהמצאת הפתרונות להן. השילוב בין פיתוחן המתמשך של תיאוריות ביקורתיות בעבודה סוציאלית, הצהרות מפורשות לגבי תפקידו של המקצוע והעוסקות/ים בו לקדם צדק מסוגים שונים, התגברות מחדש של השיח הקורא לעבודה סוציאלית פוליטית ואקטיביסטית ותובנות מצטברות לגבי ההשפעה ההדדית הדרמטית של בני האדם על הטבע ושל הטבע על בני האדם -- כל אלו מזמינים אותנו להרחיב את גבולות ההתייחסות שלנו כנשות ואנשי מקצוע להקשרים חדשים של שינוי, התנגדות ורווחה.
בקורס יוצגו הפיתוחים התיאורטיים העדכניים ביותר בתחום "העבודה הסוציאלית הירוקה" וההיבטים המעשיים העיקריים שניתן לגזור מהם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00