חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3764-01
שם הקורס סוף החיים: משפט, חברה ותרבות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' רונית ליכטנטריטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ronitl@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 228
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לבחון סוגיות הקשורות לסוף החיים. המוות יפגוש כל אחד ואחת מאתנו. עם זאת, ואולי בשל כך, רבים מתחמקים מהתמודדות עם המוות ועם השלכותיו. בקורס אבקש להביא לפתחו של כל אחד ואחת מאיתנו את העיסוק בסוגיות של סוף החיים. לצורך כך בקורס נעסוק בהיבטים תיאורטיים אודות תהליכי גסיסה וחווית החולה הנוטה למות, נכיר את הפילוסופיה שבבסיס הטיפול הפליאטיבי וההוספיס, נבחן באופן ביקורתי את האופן בו החברה מגדירה את מונח המוות כמו גם את יחס החברה והחוק לזירוז המוות ולדחייתו. בין היתר נדון בסוגיות כדוגמת: הזכות למות, תרומת איברים, והנצחת המת, באמצעות דיון בסוגיות אלה ואחרות נבקש לבחון לדוגמה מהו האתגר שמציב המוות בחברה המודרנית בפני הזקן? האם מכחישה החברה המודרנית את המוות? כיצד יחס החברה אל המוות מתכתבת עם החוויה של הקשיש המצוי בסוף חייו? האם מאפשרת החברה במאה ה 21 לפרט שליטה טובה יותר על סוף החיים? האם וכיצד תפיסות שונות אודות היחסים בין גוף ונפש וקיומם של חיים לאחר המוות באים לידי ביטוי בבחרה הישראלית? והאם יחסה של החברה הישראלית למוות ייחודי?
נוסף ללימוד בכיתה, על הסטודנטים המשתתפים בקורס לראיין רופאים/רופאות, או אחים/אחיות או עובדות/עובדים סוציאליים, המטפלים בחולים בסוף החיים, וכן כל אחד מהסטודנטים המשתתפים בקורס נדרש בכתיבת רפלקציות - תיאור של ההתנסויות העולות מהשתתפות בדיונים בכתיבה וקריאת החומרים הנדרשים בתהליך הלמידה, תוך התייחסות למחשבות, תחושות, רגשות שהם מעוררים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00