חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3765-01
שם הקורס אמהות ורווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר חגית סיני-גלזרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hagitgla@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 13:00 - 11:00
בניין: סוציאלית שאפל , חדר: 221
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

אימהות מהוות חלק ארי מהפונות לשירותי רווחה בארץ ובעולם, לעיתים קרובות סביב מצוקות עם/של ילדיהן. בהתאם, עובדות סוציאליות בשירותי הרווחה ? על פי רוב אימהות בעצמן ? פוגשות אימהות על בסיס יומיומי. המפגש בין אימהות, אימהו?ת ורווחה הינו מפגש מורכב ורווי יצרים, שכן אימהו?ת נושאת משמעות ייחודית בחיים של רבות מאיתנו. הקורס יוקדש להתבוננות ביקורתית ורפלקטיבית על אימהו?ת כהבנייה חברתית, ועל האופנים בהן אנחנו פוגשות את אימהו?תן של אימהות-פונות ברמה האישית, המקצועית והחברתית.
הדיאלוג בין חוויותינו האישיות והמקצועיות, לשיח בכיתה ולחומרים שנקרא במסגרת הקורס הם לב ליבה של הלמידה, ומצפים לנו דיונים מעוררי חשיבה.
הקורס מושתת על מודל למידה שיתופי ועל כן מחייב השתתפות פעילה ושוטפת לאורך הסמסטר על מנת לקדם סביבת למידה עשירה ומכבדת. מודל למידה שיתופי יאפשר לנו מרחב בו נוכל לבחון מחדש ערכים, הנחות ופרקטיקות שנלקחות לעיתים כמובנות מאליהן.
הנוכחות בקורס הינה חובה והמשתתפות בקורס מצופות לקחת חלק פעיל בשיעור, לקרוא את החומרים באופן שוטף ולהגיש עבודה מסכמת בתום הסמסטר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00