חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3769-01
שם הקורס התערבות עם אבות בעבודה סוציאלית: אתגרים והתמודדות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר רומאן עבודצרו קשר
צור קשר דוא"ל: romainmia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

נושא האבהות זוכה בשנים האחרונות להתעניינות הולכת וגוברת כתחום מחקרי ייחודי שניתן
לחלקו לשלוש מגמות. האחת, מחקרים שהתמקדו בחלקים הפתולוגיים של האבהות; השנייה,
מחקרים שהתמקדו בהעלאת דימוי האבהות; והשלישית, מחקרים שעסקו בהבנת אספקטים
תרבותיים, פוליטיים וסוציו-פוליטיים של אבהות. בשיח על אודות קשר מקצועי טיפולי עם אבות
יש הטוענים כי לגברים יש קשיים להיכנס לקשר מקצועי-טיפולי עקב הסוציאליזציה החברתית
שלהם. החוויה של להיות נעזר מעוררת אצל גברים תחושות של פגיעות, בושה, חוסר רצון לחשוף
בעיות אישיות ומשפחתיות, פחד מאינטימיות, חשש מאיבוד שליטה והיעדר כוחות
הקורס יעסוק במיומנויות התערבות עם אבות בגישה מודעת הקשר. במהלך הקורס יוצגו מושגים
מרכזיים המאפיינים את האבהות במפגש עם העובדים הסוציאליים, תוך שימת דגש על ההקשר
כמעצב את ההתערבות שלנו כעובדים סוציאליים. הקורס יציג, אתגרים, דילמות, דרכי התמודדות
ומודלים התערבותיים שונים. הקורס שם דגש על תהליך ההתפתחות האישית מקצועית של
הסטודנט בנושא האבהות ועל כך כול שיעור יתחיל עם פעילות חווייתית, דיון קבוצתי והרצאה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00