חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-3770-01
שם הקורס עבודה סוציאלית עם פליטים ומבקשי מקלט: יוון כמקרה מבחן
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נורה לנגר-קוריןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: noraa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
שעות
בניין
חדר
הלימודים מתקיימים כל יום בתאריכים הרשומים לעיל
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה מבקש לצייד את הסטודנטים בהכרות עם עולם הידע של הגירה ופליטות ובהבנה תיאורטית ופרקטית של הגישות המרכזיות בעבודה סוציאלית עם פליטים ומהגרים. הקורס יחשוף את הסטודנטים למציאות חייהם של פליטים החיים ביוון ולאתגרים עמם מתמודדים עובדים סוציאליים, ארגוני סיוע והחברה האזרחית המעורבים בקליטת פליטים. תכנים אלה ילמדו מתוך מבט משווה עם מדיניות ההגירה בישראל, ועם עבודה סוציאלית עם מבקשי מקלט ופליטים בישראל. הקורס יכלול שני ימי הכנה שייערכו בישראל וכן נסיעה של כשבוע ליוון בסוף סמסטר ב', בהתאם להתפתחויות סביב הקורונה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00