חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4146-03
שם הקורס הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר חגית סיני-גלזרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hagitgla@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 13:00 - 11:00
בניין: סוציאלית שאפל , חדר: 221
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מחקר ויצירת ידע הנם עקרונות חשובים במקצוע העבודה הסוציאלית. האופן שבו בעיות מוגדרות, תכנון ההתערבות המנסה להתמודד עמן והערכת תוצאותיה נשענים, באופן גלוי או סמוי, על הנחות עולם באשר לסוג הידע שעובד/ות תופסים/ות כתקף, תפיסותיהם/ן לגבי הרלוונטיות של ידע כזה או אחר לפעולותיהם/ן, ויכולתם/ן להתבונן ביקורתית על הידע ולהתאימו למקרים ספציפיים.
קורס זה יאפשר לסטודנטים/ות להכיר את הפרדיגמות המרכזיות במחקר במדעי החברה כבסיס להבנת אופן קבלת ההחלטות של אנשי ונשות מקצוע לגבי תכנון הפרקטיקה והערכתה. על בסיס זה, יילמדו עקרונותיהם של התכנון וההערכה השיטתיים, כפרקטיקות חברתיות מבוססות-ידע.

מטרות הקורס
בסיום הקורס, צפוי כי הסטודנטים/יות:
א. יכירו ארבע פרדיגמות מחקר מרכזיות במדעי החברה ואת המתודולוגיות הנגזרות מהן.
ב. יבינו את הקשר בין תפיסות פרדיגמטיות להחלטות שאנשי ונשות מקצוע בעבודה סוציאלית מקבלים/ות בעת תכנון, ביצוע והערכת התערבות.
ג. יכירו גישות מרכזיות בהערכת התערבות, הנובעות מהפרדיגמות השונות.
ד. יבינו ויוכלו לתרגל את השימוש במודל הלוגי ככלי לתכנון והערכת התערבות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00