חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4146-04
שם הקורס הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר חגית סיני-גלזרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hagitgla@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 12:00 - 11:00
בניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 221
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יאפשר לסטודנטים והסטודנטיות להכיר את הפרדיגמות המרכזיות במחקר במדעי החברה כבסיס להבנת אופן קבלת ההחלטות של אנשי ונשות מקצוע לגבי תכנון הפרקטיקה והערכתה. על בסיס זה, יילמדו עקרונותיהם של התכנון וההערכה השיטתיים, כפרקטיקות חברתיות מבוססות-ידע.
בסיום הקורס, צפוי כי הסטודנטיות והסטודנטים:
א. יכירו פרדיגמות מחקר מרכזיות במדעי החברה ואת המתודולוגיות הנגזרות מהן.
ב. יבינו את הקשר בין תפיסות פרדיגמטיות להחלטות שאנשי ונשות מקצוע בעבודה סוציאלית מקבלים/ות בעת תכנון, ביצוע והערכת התערבות.
ג. יכירו גישות מרכזיות בהערכת התערבות.
ד. יבינו ויוכלו לתרגל את השימוש במודל הלוגי ככלי לתכנון והערכת התערבות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00