חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4163-01
שם הקורס פסיכולוגיה חיובית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' יעל בנימיניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: benyael@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 053
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם ולא רק את תיקון ושיקום מה שחסר ואינו מתפקד. מטרתה להבין ולטפח כוחות אנושיים שמאפשרים לאנשים ולקהילות לצמוח ולתפקד בצורה מיטבית. זו אינה גישה חדשה ? שורשיה מגיעים לפחות עד ימי יוון העתיקה ? ואינה פוסלת או מחליפה גישות קיימות. במקום זה, הפסיכולוגיה החיובית מאירה זרקור לכיוונים שהוזנחו בעבר ומספקת שפה משותפת וזהות מאחדת לחוקרים ואנשי מקצוע במדעי ההתנהגות, המעוניינים להתמקד בכוחות, יכולות ופוטנציאל של בני אדם. צורת חשיבה זו אינה זרה לעבודה הסוציאלית אך ההתפתחויות המהירות בתחום זה בשני העשורים האחרונים הניבו ידע תיאורטי, אמפירי ויישומי רב. מטרת הקורס הינה להכיר ידע זה. בקורס נסקור תחומים שונים המזוהים כיום עם הפסיכולוגיה החיובית ונכיר תיאוריות שונות בכל תחום ויישומים שלהן.
הקורס כולל מטלות קצרות, חוויתיות ברובן, ומבחן מסכם על חומר השיעורים וקריאת החובה (מאמרים ופרקים בעברית ובאנגלית).הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00