חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4269-01
שם הקורס לראות, לשמוע ולפעול: עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' עידית וייס גלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iditweis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 202
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 119
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה עוסק בעקרון הליבה של מקצוע העבודה הסוציאלית והוא המחויבות לשינוי חברתי כדי לסייע לבני אדם, משפחות קהילות להתמודד עם בעיותיהם. הקורס יתמקד במעורבות של עובדות סוציאליות בתהליכי עיצוב המדיניות החברתית, ברמותיה השונות ומטרתו לענות על השאלה: מתי, איך ומדוע הופכות עובדות סוציאליות, ובכלל זה עובדות סוציאליות פרטניות או קליניות, לשחקניות מדיניות ושחקניות פוליטיות וכיצד הן פועלות? הקורס שמשלב גם התבוננות עצמית בהיבטים שונים של 'הפוליטי' בחיינו כנשים, גברים ועובדים ועובדות סוציאליות מיועד לא רק לחשוף את הלומדות לידע על אודות נתיבי המעורבות השונים של עובדות סוציאליות בתהליכי עיצוב המדיניות. הוא מיועד גם לחזק מוטיבציה להיות שחקניות מדיניות, המסוגלות לקדם מדיניות חברתית מותאמת, כזו שמונעת ופותרת את הבעיות של משתמשי השירות ועולה בקנה אחד עם ערכים של צדק, שוויון והגינות. הקורס מיועד לכל העובדים והעובדות הסוציאליות ללא קשר לתחום התמחותם והוא רלוונטי גם למי שלא מתכוון לעסוק בעבודה סוציאלית ברמת המאקרו.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00