חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4269-01
שם הקורס לראות, לשמוע ולפעול: עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' עידית וייס גלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iditweis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 202
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 250
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה עוסק בנתיבים המגוונים באמצעותם עובדים ועובדות סוציאליות משפיעות על מדיניות חברתית. הקורס יתמקד במעורבות של עובדות סוציאליות בתהליכי עיצוב המדיניות החברתית. מטרתו לענות על השאלה: מתי, איך ומדוע הופכות עובדות סוציאליות, ובכלל זה עובדות סוציאליות פרטניות וקליניות, לשחקניות מדיניות ושחקניות פוליטיות, ואילו נתיבים עומדים לרשותן כדי להשפיע על המדיניות ולא רק לסגל את משתמשי שירותיהם למציאות הקיימת. הקורס מבקש גם לקדם התבוננות עצמית בהיבטים שונים של 'הפוליטי' בחיינו כנשים, גברים ועובדים ועובדות סוציאליות והוא מיועד לא רק לחשוף את הלומדות לידע על אודות נתיבי המעורבות השונים של עובדות סוציאליות בתהליכי עיצוב המדיניות, אלא גם לחזק מוטיבציה להיות שחקניות מדיניות, המסוגלות לקדם מדיניות חברתית מותאמת, כזו שמונעת ופותרת את הבעיות של משתמשי השירות ועולה בקנה אחד עם ערכים של צדק, שוויון והגינות. הקורס מיועד לכל העובדים והעובדות הסוציאליות ללא קשר לתחום התמחותם והוא רלוונטי גם למי שלא מתכוון לעסוק בעבודה סוציאלית ברמת המאקרו או בפרקטיקה לשינוי מדיניות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00