חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4281-01
שם הקורס התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' איבגני טרטקובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: evgenyt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין Zoom
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

איכות הטיפול ויעילותם של ארגונים בתחום הרווחה נקבעת במידה רבה על ידי התהליכים הבין-‏אישיים והקבוצתיים הנוצרים במפגש בין אנשי המקצוע וההסדרים הארגוניים. במהלך הקורס נכיר ‏את התיאוריות והממצאים האמפיריים שבבסיס הידע אודות התנהגות ארגונית. הדיונים בכיתה ‏יתמקדו בניתוח יחסי הגומלין בין היחיד, הקבוצה והארגון וכן נתייחס להיבטים ניהוליים בארגוני ‏רווחה. הקורס ידון בנושאים הבאים של התנהגות ארגונית: שיטות ניהול, מוטיבציה של עובדים, ‏שביעות רצון ושחיקת העובדים, המבנה הארגוני והתרבות הארגונית. הקורס יעזור למשתתפים ללמוד ‏כיצד לנהל את יחסיהם בארגונים וכיצד להיות עובד מרוצה יותר ומנהל יעיל יותר. ‏הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00