חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4281-01
שם הקורס התנהגות ארגונית והיבטים ארגוניים בתחום הרווחה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' איבגני טרטקובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: evgenyt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין Zoom
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

איכות הטיפול ויעילותם של ארגונים בתחום הרווחה נקבעת במידה רבה על ידי התהליכים הבין-‏אישיים והקבוצתיים הנוצרים במפגש בין אנשי המקצוע וההסדרים הארגוניים. במהלך הקורס נכיר ‏את התיאוריות והממצאים האמפיריים שבבסיס הידע אודות התנהגות ארגונית. הדיונים בכיתה ‏יתמקדו בניתוח יחסי הגומלין בין היחיד, הקבוצה והארגון וכן נתייחס להיבטים ניהוליים בארגוני ‏רווחה. הקורס ידון בנושאים הבאים של התנהגות ארגונית: שיטות ניהול, מוטיבציה של עובדים, ‏שביעות רצון ושחיקת העובדים, המבנה הארגוני והתרבות הארגונית. הקורס יעזור למשתתפים ללמוד ‏כיצד לנהל את יחסיהם בארגונים וכיצד להיות עובד מרוצה יותר ומנהל יעיל יותר. ‏הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00