חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4359-01
שם הקורס מין מגדר ומיניות: מבט חברתי על תאוריות מגדריות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר גיא שילהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shiloguy@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 225
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יבחן את יחסן של תיאוריות מודרניות לנושא המגדר (נשיות; גבריות; נטייה
מינית הומו-לסבית, טרנסג'נדריות) תוך התייחסות להיבטים חברתיים הנמצאים
בבסיס העבודה הסוציאלית: שוויון ואי שוויון מגדרי; שונות מגדרית; העצמה;
קבוצות מיעוט מגדריות ומחויבות העבודה הסוציאלית אליהן. בקורס נידון
בתיאוריות מגדר מקרו חברתיות ומיקרו חברתיות; זרמים בתיאוריה הפמיניסטית;
התיאוריה הקווירית; תיאורית השדה של בורדייה; תיאוריות מגדר פסיכואנליטיות,
תוך קריאת טקסטים קאנונים ועדכניים והבאת דוגמאות מהשדה החברתי,
התרבותי-פופולארי והיומיומי.

מטלות:
בשנת תשפ"ב, תשתנה מטלת הקורס.
במקום עבודה מסכמת, יתבקשו התלמידים להגיש 5 תרגילים (כל תרגיל 20 נקודות), אחד ממנו הוא תרגיל חובה פרטני (ניתן להגשה לאורך כל הסמסטר) ובנוסף בחירה של עוד 4 תרגילים מבין 9 תרגילים אפשריים - ניתן להגישם בזוגות. כל תרגיל מבין 9 התרגילים קשור לנושא שיעור אחר, והתרגילים מיועדים להרחבת הלמידה אודות נושא השיעור, לאורך הסמסטר.
בצורה זו, בסיום הסמסטר לכל תלמיד יש ציון סופי. ניתן לבצע מטלת בונוס לאורך הסמסטר.
פרטים בסילבוס המפורט.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00