חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4392-01
שם הקורס התמכרות והחלמה ? מודלים תיאורטיים וגישות התערבות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' בל גבריאל פרידצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bellegav@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 236
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 119
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התמכרות והחלמה ? מודלים תיאורטים וגישות התערבות

תיאור הקורס ?
עובדים סוציאליים נחשפים לאנשים הנמצאים בשלבים שונים של הפרעת ההתמכרות ולבני משפחותיהם. הקורס מיועד לעובדים סוציאליים העובדים במגוון שרותי רווחה המעוניינים להעמיק את היכרותם והבנתם את תחום ההתמכרויות והנתיבים להחלמה ממנה.
תהליכי ההתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים וכן להתמכרויות התנהגותיות (הימורים ומשחקנות) לצד תהליכי ההחלמה מהם הינם תהליכים מורכבים המושפעים מגורמים אישיותיים, חברתיים וביולוגיים. קורס זה יחשוף את הסטודנט למודלים תיאורטיים המסבירים את הנתיבים והגורמים המובילים להתמכרויות וכן להתמודדות עם ההתמכרות ותהליכי ההחלמה ממנה.
מטרות הקורס ?
1. הסטודנט יבין את מורכבות מושג ההתמכרות הן לחומרים פסיכו-אקטיביים והן להתמכרויות התנהגותיות.
2. הסטודנט יכיר מודלים מרכזיים המסבירים את תופעת ההתמכרות.
3. הסטודנט יכיר את מורכבות מושג ההחלמה ואת דרכי ההתערבות המסייעים להחלמה מהתמכרות.
נושאי הקורס המרכזיים: מהי התמכרות ומיהו המכור?; המודל הביו-פסיכו-חברתי; כלים אבחונים לזיהוי ההפרעה וחומרתה; מושג ההחלמה והון החלמה; גישת 12 הצעדים; מעגל השינוי והריאיון המוטיבציוני; מושג הנפילה ועקרונות מודל למניעת נפילה; התמכרות בראי המשפחה. נשים עם הפרעת התמכרות.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00