חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4399-01
שם הקורס הגישה האנטי-פסיכיאטרית לבעיות נפשיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר השאם אבו ריאצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hisham@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 127
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התנועה האנטי- פסיכיאטרית נולדה באמצע המאה העשרים כתגובה לביסוסה של הפסיכיאטריה כגוף המוביל בטיפול בבעיות נפשיות. גישה זו מטילה ספק רב במדעיותה ויעילותה של פסיכיאטריה. חסידים רבים של גישה זו טוענים כי המושג "ח?ל?י נפשי" (mental illness) עליו מושתת פסיכיאטריה הוא מיתוס ושנזקיו של הטיפול הפסכיאטרי גדולים בהרבה מתועלתו. החלק הראשון של קורס זה יתייחס להנחות הבסיסיות ומושגי יסוד של פסיכיאטריה. החלק השני יספק רקע כללי להתפתחותה של התנועה האנטי-פסיכיאטרית, יתייחס לאבות המייסדים של תנועה זו (קופר, לאינג, סאס) ויסקור מושגים בסיסיים וטענות יסוד שלה. החלק השלישי של הקורס יסקור את הביקורות המרכזיות של התנועה האנטי-פסיכיאטרית כלפי הממסד הפסיכיאטרי: אובייקטיביות מדעית, טיפולים פסיכיאטרים, הקשר בין פסיכיאטרים וחברות תרופות, שליטה חברתית, שימוש לרעה בכוח, הגדרות נורמאליות ושיגעון, תיוג, אשפוז בכפייה. החלק האחרון של הקורס יתייחס לאלטרנטיבות הטיפוליות שהגישה האנטי-פסיכיאטרית מציעה.



הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.



tau logohourglass00:00