חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4401-33
שם הקורס מבוא למצבי לחץ וטראומה:זיהוי ואבחון תגובות נורמטיביות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אופיר לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ofirle@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 205
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס מבוא תיאורי זה יוצגו מושגי היסוד באשר לגורמי לחץ ודחק. יבחנו השלכות הטראומה על היבטים שונים של האישיות ותתואר המשמעות הרגשית וההתנהגותית של השלכות אלה. תוצג הפנומנולוגיה של תגובות נורמטיביות ופתולוגיות בשלב האקוטי והכרוני של מצבי דחק טראומטיים. יבחנו הדגשים הייחודיים בזיהוי ובאבחון מצבי טראומה במסגרת הראיון הקליני, אינטייק וכניסה למערכות טיפול. כמו כן ידונו תהליכי העברה והעברה נגדית במסגרת טיפול בשורדי טראומה, ומשמעותם באבחונו והבנתו של הסיפור הטראומטי.

ההרצאות תלוונה בתיאורי מקרה ובהדגמות קליניות.
לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00