חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4402-33
שם הקורס הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומתיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר נגה צורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nogatsur@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 251
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 10:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עם התפתחות הידע אודות מגוון התגובות האנושיות לחשיפה למצבי לחץ טראומטיים, פותחו תאוריות שונות להסבר תגובות אלו. בקורס נעסוק בסקירה שיטתית של התאוריות המרכזיות, תוך בחינה ביקורתית של הנחות היסוד שלהן והבסיס האמפירי עליו הן מושתתות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00