חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4402-33
שם הקורס הבסיס התיאורטי להתערבויות במצבים טראומתיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' קרני גינזבורגצרו קשר
צור קשר דוא"ל: karnig@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 252
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

עם התפתחות הידע אודות מגוון התגובות האנושיות לחשיפה למצבי לחץ טראומטיים, פותחו תאוריות שונות להסבר תגובות אלו. בקורס נעסוק בסקירה שיטתית של התאוריות המרכזיות, תוך בחינה ביקורתית של הנחות היסוד שלהן והבסיס האמפירי עליו הן מושתתות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00