חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4403-01
שם הקורס ילדים במצבי טראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מכוון להרחיב את הידע התיאורטי והפרקטי בחשיפה של ילדים למצבים מחוללי טראומה, כמו מתח בטחוני, התעללות, אסון טבע, תאונות וחולי.
בקורס נתמקד בידע תיאורטי בנושא הטראומה בילדים (הגדרה, סיווג, סימפטומים), יתוארו קשיים באבחון והערכה של טראומה בילדים, נתייחס למקומם של ההורים וסביבת הילד, ולמושג הצמיחה מתוך טראומה/משבר בילדים.
בחלק הפרקטי יוצגו עקרונות טיפול כללים בהתערבות עם טראומה בילדים, ויפורטו תיאורי מקרה ע"פ הגישה ההתנהגותית- קוגניטיבית קונסטרוקטיביסטית, *SEE FAR CBT ו - *SOMATIC EXPERIENCE. (*הרצאות אורח)הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00