חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4413-01
שם הקורס זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות ? תפקידם של אנשי ונשות רווחה ורפואה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' הדס זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hadasziv@post.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יציג בפני המשתתפות את שדה הבריאות כנושא של זכויות אדם וצדק חברתי, תוך דגש על המחוייבות האתית של אנשי ונשות המקצוע לפעול למען מטופליהן ומטופלותיהן. יודגש הקשר בין הזכות לבריאות והגורמים המגדירים בריאות: דיור, פרנסה, חינוך, ועוד - כל אלו מושפעים ממדיניות חברתית. מגפת הקורונה אך הדגישה את הקשרים הללו, ואת הצורך לא רק בריפוי אלא גם במניעה, ובקידום הבריאות כתפיסת חיים ולא רק כהעדר מחלה. הקורס יבחן את השפעתה של מדיניות הממשלה והתנהלותה בכל הנוגע לזכות לבריאות כשבמהלך הקורס יוצגו מקרי מבחן דרכם תפותח חשיבה ביקורתית באשר למפגש בין מדיניות, צדק חברתי, זכויות אדם ואתיקה כמרחב בו ניתן להיאבק לשיוויון בבריאות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00