חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4418-01
שם הקורס זקנים בסיכון- אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר שרה אלוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: saraalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 001
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מתמקד בהיכרות עם קבוצות פגיעות בקרב אוכלוסיית הזקנים, מאפייניהם, צרכיהם ודרכי התערבות אפשריות עמם ולמענם.
מטרות הקורס: בתום הסמסטר לסטודנטים יהיה:
1. ידע עיוני להבנת מצבי סיכון ופגיעות בזקנה, מאפייניהם, גורמיהם והשלכותיהם ברמות: הפרט, הארגון ונותני השירותים והחברה בכללותה.
2. ידע והכירות עם דרכי התמודדות בתחום.
נושאים: בקורס יוצגו מושגי יסוד, זקנים בסיכון- הגדרות ומאפיינים, סוגיות הקשורות לפגיעותם של זקנים, דרכי התערבות טיפוליות וחוקיות, תוך התייחסות לדילמות אתיות ומקצועיות המתעוררות בפרקטיקה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00