חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4419-01
שם הקורס תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר גליה ויינברג-קורניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: galiakurnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 232
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במסגרת הקורס תסקרנה תיאוריות מרכזיות בחשיבה הפסיכואנליטית: מימיו של פרויד ועד ימינו אנו. זאת תוך התייחסות לרקע הפילוסופי שממנו כל תיאוריה צמחה. נתמקד בהתפתחות שעברה הפסיכואנליזה מעולם הדחף לעבר עולם יחסי האובייקט ולגישות ההתיחסותיות. השוואת הגישות השונות תעשה באמצעות בחינתם של מושגים מרכזיים המהווים מוקדי דיון משמעותיים בתיאוריה ובעבודה הטיפולית כמו: סטינג, העברה והעברה נגדית, התנגדות, פירוש ואמפטיה. הדיון במושגים אלו יתבסס הן על חומר תיאורטי והן על ניתוח חומר קליני.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00