חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4427-01
שם הקורס סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' עידית וייס גלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: iditweis@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 202
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סנגור בבית המחוקקים היא אחת האסטרטגיות המרכזיות להשפעה על מדיניות חברתית על ידי עובדים סוציאליים. מטרתו של קורס זה, שיתקיים כקורס מרוכז של ארבעה ימים (שלושה מהם בכנסת עצמה בירושלים ויום אחד בתל אביב), היא להנגיש את הכנסת עבור עובדים סוציאליים כזירה רלוונטית עבורם, להרחיב את הבנתם לגבי הדרכים בהם הם יכולים להשתתף בזירה זו על מנת להשפיע על מדיניות חברתית ולהגביר את תחושת המסוגלות של המשתתפים להשתמש בסנגור בבית המחוקקים בעבודתם. הקורס יתמקד בשני נושאים מרכזיים- 1. הבנת "הזירה" בה מתרחשות פעולות הסנגור בבית המחוקקים: תפקידי הכנסת ואופני פעילותה, ועדות הכנסת ותפקידן, תהליכי חקיקה ופיקוח, כלים פרלמנטרים וחוץ- פרלמנטרים של חברי הכנסת; 2. הבנת האסטרטגיה של סנגור בבית המחוקקים וחשיבותה: הדרכים בהן שחקנים מן החוץ, ובתוכם עובדים סוציאליים, פועלים ומשפיעים על הכנסת ומוסדותיה. הקורס מיועד לעובדים סוציאליים המועסקים בכל התחומים ורמות ההתערבות ובכלל זה לעובדים סוציאליים פרטניים וקליניים. הוא מבוסס בין היתר על צפיות בוועדות הכנסת ובמליאה ועל מפגש עם חברות וחברי כנסת ובעלי תפקידים מרכזיים בבית המחוקקים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00