חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4524-01
שם הקורס מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' ליאת חממהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hamama@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טיפול ישיר בילדים מחייב את המטפל להתאים כלים טיפוליים ייחודיים בתהליך ההתערבות אשר מבוססים על גיל הילד (כרונולוגית, רגשית, קוגניטיבית), סוג הבעיה, והמתודה הטיפולית. הקורס יתמקד בהכרת טכניקות מילוליות (ספרותרפיה) וטכניקות לא-מילוליות (ציור, משחק, קלפים), תוך הצגת תיאורי מקרים בעבודה עם ילדים .
**יש צורך בניסיון קודם בעבודה עם ילדים (בהכשרה מעשית, במקום עבודה/ התנדבות).לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00