חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4540-01
שם הקורס שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר גיא פלדמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: guyfeldman@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 119
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך העשורים האחרונים, הפרויקט הניאו-ליברלי הוביל לשינויים מרחיקי לכת בסביבה הפוליטית, הכלכלית, והמוסדית בה פועלות עובדות סוציאליות בישראל וברחבי העולם. שינויים אלה כוללים בין היתר הפרטה, פגיעה ברכיבים החלוקתיים של מדינת הרווחה, גידול באי שוויון, והתחזקות גישות פרטניות-טיפוליות לפתרון בעיות חברתיות. במקביל, יש הטוענים כי הניאו-ליברליזם הכין את הקרקע לעלייתם של תנועות ויוזמות אנטי-דמוקרטיות וגזעניות במדינות רבות ברחבי העולם. שינויים אלה בעלי השפעה רבה על אופי פעולותיהן של עובדות סוציאליות בזירת המדיניות בשמן של אוכלוסיות מודרות ?הם יוצרים הזדמנויות חדשות עבור עובדות להיות מעורבות בקידום שינוי מדיניות, אולם באותה עת הם גם מגבילים את יכולתן של העובדות לייצר שינוי משמעותי.

קורס זה מזמין את הסטודנטיות לדון בקשר שבין הפרויקט הניאו-ליברלי לעיסוק בשינוי מדיניות, בעיקר בקרב עובדות סוציאליות. לקורס שלוש מטרות עיקריות. ראשית, הקורס יעמיק את הבנתן של הסטודנטיות לגבי מאפייניו של הפרויקט הניאו-ליברלי והשפעתו על העבודה הסוציאלית ואוכלוסיות מודרות. שנית, הקורס יעמיק את הידע של הסטודנטיות לגבי גישות תיאורטיות בולטות המסבירות מדוע מתרחש שינוי מדיניות ומדוע הוא נכשל. שלישית, הקורס יסייע לסטודנטיות להבין סוגיות שונות בעיסוק בפרקטיקת מדיניות בסביבה ניאו-ליברלית משתנה. בהתבסס על שילוב בין ספרות תיאורטית ואמפירית לדוגמאות מהשדה, הקורס מציע פרספקטיבה רחבה ועדכנית על פרקטיקת מדיניות לנוכח האתגרים מולם ניצבת העבודה הסוציאלית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00