חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4542-01
שם הקורס טיפול הורה-ילד במצבי טראומה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר סיגל קני פזצרו קשר
צור קשר דוא"ל: cigalkneipaz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 18:00-20:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המפגש עם ילדים אשר חוו אירועים טראומטיים משני חיים, הוא מפגש מורכב וקשה עבור אנשי מקצוע. עוצמת האירועים כפי שהם מובאים אלינו המטפלים, גורמת לא פעם לחשש לנגוע בהם, עד כדי שיתוק. אנו חוששים שלא נמצא את המילים המתאימות, שאין לנו את ההכשרה המתאימה ולפיכך פעמים רבות לא מתאפשר הדיבור הישיר על הטראומה. תגובה זו עומדת בסתירה לתאוריה ולמחקר העכשווי בטיפול בטראומה בילדים, המדגיש באופן מובהק את חשיבות הדיבור והעיסוק בטראומה באופן ישיר כדרך לריפוי ותיקון ואת חשיבות העבודה עם הורים לעיבוד משותף של הטראומה והחזרת הביטחון לקשר.
הקורס הנוכחי יעסוק בטיפול בהורים וילדים אשר חוו או חווים טראומה, בכלל זה: מוות, תאונה, מחלה, נטישה, חשיפה לאלימות בין בני זוג, השמות מרובות, התעללות והזנחה. נבחן מה עושה החוויה הטראומטית לקשר הורה - ילד, כיצד היא משפיעה על ההתקשרות וכיצד ניתן לטפל בשיבושים בקשר.
נתייחס לקישור בין הטראומה ובין הסימפטומים שהילד מפגין; נתייחס לאופן בו ניתן לחבר בין המשחק של הילד לאירוע הטראומטי; נדגים כיצד ניתן לדבר עם ילדים בנוכחות הוריהם.
נכיר שיטות טיפול דיאדיות המיועדות לטיפול במשפחות שנפגעו מטראומה תוך התעמקות בשיטת טיפול מבוססת ראיות Child Parent Psychotherapy, המתמקדת בשיקום ההתקשרות בין הורים לילדים שחוו טראומה.
בקורס יובא חומר תיאורטי ומחקרי תוך הבאת דוגמאות קליניות.
מטרת הקורס היא לאפשר לאנשי מקצוע הבאים במגע עם ילדים והורים שעברו אירועים טראומטיים, לדבר את האירוע הטראומטי. הסטודנטים מוזמנים להביא מקרים על מנת לתרגל את הטיפול והדיבור על האירועים עם ילדים והורים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00