חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4548-01
שם הקורס עבודה סוציאלית מבוססת זכויות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליה לויןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: levinlia@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה יעסוק בקשר ובחיבור התאורטי והפרקטי שבין זכויות אדם וגישות ביקורתיות לבין מקצוע העבודה הסוציאלית במישורי ההתערבות השונים (פרטני, קהילתי, מדיניות). בקורס תוצג פרדיגמה של זכויות אדם כבסיס תאורטי לפרקטיקה בעבודה סוציאלית, על פי עקרונותיה המרכזיים ותוך אתגור מתמשך של התיאוריה בהקשר של שדה השירותים החברתיים בישראל. כמו כן, ייסקרו בקורס האלמנטים המרכזיים המשמשים להמשגה של התבוננות ביקורתית המבוססת על גישת הזכויות למדיניות חברתית, ומבנה את שירותי העבודה הסוציאלית וההחלטות הפרופסיונליות מתוך פרספקטיבה של זכויות חברתיות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00