חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4550-01
שם הקורס ניתוח מדיניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר רם-אריה כנען
צור קשר
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סדנה מרוכזת של 4 מפגשים. הסדנה תיערך בעברית.

תיאור הקורס ומטרותיו נא לקרוא באנגלית.

מטלת סיום קורס כתיבת נייר עמדה קצר. ניתן להגיש מטלה בעברית או באנגלית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00