חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4551-01
שם הקורס החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה -
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר פאולה פביאנה גרבר אפשטייןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: paulagarber@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 230
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לבני משפחה של אנשים המתמודדים עם מחלות והפרעות נפשיות, מקום מרכזי בתהליך הטיפול וההחלמה של האדם המתמודד. בני המשפחה ניצבים בפני התמודדויות שונות במהלך חייהם. בעשור האחרון חל שינוי משמעותי הן בהבנת מקומה של המשפחה בה אדם המתמודד עם מחלה נפשית, והן בפיתוח התערבויות מתאימות השואפות לתת מענה להתמודדות זו. כתוצאה מכך, חל שינוי בהתייחסות לתהליך ההחלמה שעוברת המשפחה עצמה, תוך זיהוי תרומת בני המשפחה הן לתהליך האישי של האדם והן במקומו של כל בן משפחה בתהליך החיים האישי שלו. לאור האמור לעיל התפתחו בארץ ובעולם דרכי טיפול ייחודיות הנותנות מענה לסוגיות שעולות מתהליכי ההתמודדות אלו.

הקורס יתמקד בסוגיות מרכזיות העוסקות התמודדותם של בני המשפחה של אנשים המתמודדים עם מחלת נפש. כמו כן, הקורס יחשוף את הסטודנטים והסטודנטיות לשינויים והתפתחויות שחלו בעשורים האחרונים, נבחן ונדון בהשפעתם והשלכותיהם של שינויים אלו על התפתחות דרכי הטיפול ועל סוגיות מרכזיות המעסיקות את בני משפחה ואת אנשי המקצוע, כמו סטיגמה, מקומם של בני המשפחה בהחלמת בן המשפחה, אתגרים העומדים בפניהם, ההקשרים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על דרכי ההתמודדות ועוד.

* הקורס יכלול למידה פרונטלית, דיונים קבוצתיים, ציפייה בסרטונים ומפגשים עם בני משפחה ונותני שירות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00