חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4555-01
שם הקורס "מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית במפגש הטיפולי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר גליה ויינברג-קורניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: galiakurnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

"מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית במפגש הטיפולי

במסגרת הקורס נעסוק בטכניקות מרכזיות המסייעות בביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית- אליבא התיאוריות הפסיכודינמיות. בחלקו הראשון של הקורס, נתמקד בהעמקת ההבנה על תהליכי העברה והעברה נגדית, פירוש ותובנה (insight), עבודה עם מצבי ,,acting out יצירה ושימור של המסגרת הטיפולית. בחלקו השני של הקורס, נעסוק בביסוס ההעמדה טיפולית במפגש עם מטופלים ברמות ארגון שונות של האישיות. במפגשים אלו, נדרשת העובדת הסוציאלית לעבור מעבודה פרשנית המתמקדת בתהליכים לא מודעים ובמשאלות לא מודעות, לטכניקות התערבות המתמקדות בתהליכי החזקה, השבה והחייאה.

הלמידה בקורס מבוססת על מאמרים תיאורטיים ולמידה מתוך חומר קליני ולכן ומצריכה היכרות עם תיאוריות פסיכודינמיות.


סטודנטיות/ים המעוניינות/ים לקחת חלק בקורס ואינן בקיאות/ים בתיאוריות אלו נדרש/ות לקרוא לקראתו את הספר: מיטשל. א. ובלאנק מ.ב. (2006). פרויד ומעבר לו. הוצאת תולעת ספרים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00