חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4557-01
שם הקורס סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה פרופ' איבגני טרטקובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: evgenyt@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 119
קורס מקוון במלואו
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בתופעות הפסיכולוגיות (התנהגויות, קוגניציות ורגשות) המופיעות לראשונה או מתגבשות בגיל התבגרות ובגרות בהתהוות. בקורס יוצגו תאוריות פסיכולוגיות מודרניות המובילות בתחומים הרלוונטיים לגיל התבגרות ובגרות בהתהוות: המודל של חמש תכונות אישית, תאוריית ערכים, תאוריית אהבה, ותיאוריה של אינטרסים מקצועיים. בנוסף לתיאוריות, הקורס ידון בממצאים אמפיריים המתארים תופעות פסיכולוגיות של גיל התבגרות ובגרות בהתהוות בעולם ובישראל מפרספקטיבה היסטורית ובין-תרבותית. התיאוריות והממצאים האמפיריים יוצגו תוך התייחסות לנושאים מגוונים: שינויים פיזיים בגיל ההתבגרות; תכונות אישיות, ערכים אישיים, ותפיסה עצמית; יחסים עם הורים; אהבה, יחסי מין וזוגיות; השכלה ובחירת מקצוע. הקורס יספק לסטודנטים בסיס ידע תיאורטי ואמפירי אשר יקדם את הבנתם של תהליכים ביולוגים ופסיכו-סוציאליים בקרב מתבגרים ובוגרים בהתהוות.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00