חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4568-01
שם הקורס עבודה קבוצתית עם נשים (התנסות)
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' דנה קירשנבאוםצרו קשר
צור קשר דוא"ל: danak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 152
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס :
? להתנסות לבחון וללמוד, מה הם התכנים המרכזיים ,התהליך והדינמיקה הייחודית בקבוצות נשים.
? להתייחס לדמיון המשותף ולשונות הייחודית בקבוצה מגדרית.
? לבחון פונקציות הנחיה מותאמות לקבוצת נשים
מבנה הקורס:
החלק העיקרי בקורס יהיה התנסותי במבנה של סדנא אינטראקטיבית - קבוצתית מונחית ע"י מורת הקורס.
נבחן את החיבור בין האישי לבין-אישי , בהכרות עם תכנים הקשורים לעולמן של נשים, . הלמידה תתבסס על רפלקציה של ההתנסות ב "כאן ועכשיו". הנושאים שינותחו יעובדו ויתורגמו למושגים תאורטיים קבוצתיים ומגדריים ,כפי שבאים לביטוי בספרות . כמו כן יושם דגש על קריאת תהליכים קבוצתיים ויישומם בקבוצות נשים.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00