חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4593-33
שם הקורס גישות בהתערבות בהפרעות פוסט טראומתיות א'
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אופיר לויצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ofirle@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 205
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 125
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תסקרנה ותוצגנה הגישות העיקריות לטיפול בהפרעות פוסט טראומטיות אקוטיות וכרוניות, תוך התייחסות לבסיס התיאורטי ולהערכת המועילות של כל גישה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהיבטים סלוטוגניים של טראו (11104592)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00