חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4714-01
שם הקורס איך עושים שינוי דב חנין
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר דב בוריס חניןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dkhenin@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 119
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קורס זה מיועד לאתגר את התחושה הרווחת שבחברה שלנו לא ניתן לקדם שינוי ולהראות ששינויים משמעותיים אכן מתרחשים בה, והם קשורים לפעילות מודעת של אנשים שמקדמים אותם. נדון בתיאוריות שינוי שונות וננתח לאורן מקרים ומאבקים בעולם ובישראל. הקורס יתבסס על מעורבות פעילה של התלמידים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00