חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4715-01
שם הקורס סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' יעל לויאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelleviel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בסוגיות בהתערבות של העובד הסוציאלי בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות, בדגש על הורים.

בחלקו הראשון הקורס ירחיב ידע תיאורטי, אמפירי, ויישומי בהקשר ל- 3 תהליכים מרכזיים, המאפיינים משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים והורות, ובפרט:

קבלת הבשורה (חלום ושברו), ההיבט התוך-נפשי בהתייחס להורות, סטיגמות חברתיות ותרבותיות.

תהליכים אלה יודגמו באמצעות התמקדות ב- 3 לקויות התפתחותיות נרחבות (-CP שיתוק מוחין, אוטיזם- ASD, ומוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה).

בחלקו השני הקורס יתמקד בתפקידם המקצועי של עובדים סוציאליים בהתערבויות בקרב משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים/מוגבלות (גרעינית ומורחבת), תוך שימוש ב- 3 מודלים קיימים בעבודה סוציאלית (הגישה המוטיבציונית, גישות מעולם הפסיכולוגיה החיובית והגל השלישי של CBT- ACT, ומנטליזציה) ותוך התייחסות לדילמות אתיות ומקצועיות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00