חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4715-01
שם הקורס סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' יעל לויאלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelleviel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 118
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד בסוגיות בהתערבות של העובד הסוציאלי בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות, בדגש על הורים.

בחלקו הראשון הקורס ירחיב ידע תיאורטי, אמפירי, ויישומי בהקשר ל- 3 תהליכים מרכזיים, המאפיינים משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים והורות, ובפרט:

קבלת הבשורה (חלום ושברו), ההיבט התוך-נפשי בהתייחס להורות, סטיגמות חברתיות ותרבותיות.

תהליכים אלה יודגמו באמצעות התמקדות ב- 3 לקויות התפתחותיות נרחבות (-CP שיתוק מוחין, אוטיזם- ASD, ומוגבלות שכלית התפתחותית- מש"ה).

בחלקו השני הקורס יתמקד בתפקידם המקצועי של עובדים סוציאליים בהתערבויות בקרב משפחת הילד עם הצרכים המיוחדים/מוגבלות (גרעינית ומורחבת), תוך שימוש ב- 3 מודלים קיימים בעבודה סוציאלית (הגישה המוטיבציונית, גישות מעולם הפסיכולוגיה החיובית והגל השלישי של CBT- ACT, ומנטליזציה) ותוך התייחסות לדילמות אתיות ומקצועיות.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00