חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4717-01
שם הקורס טיפול ומשפט בבית המשפט לנוער
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ניצנה בן דודצרו קשר
צור קשר דוא"ל: nitzanab1@mail.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בית המשפט לנוער דן בעניינם של קטינים החשודים בביצוע עברות וכן בעניינם של קטינים הנזקקים למעורבות בית המשפט בשל הסיכון לשלומם ולהתפתחותם התקינה. בבית המשפט לנוער פוגשים שחקנים מהפרופסיה המשפטית בשחקנים מהפרופסיה של העבודה הסוציאלית. לשחקנים תפקידים ונקודות מפגש המוגדרים בחוק, המפגש בין השחקנים הבאים מתחומי ידע שונים משפיע על עיצוב שדה שיפוט הנוער והפרקטיקות הנהוגות בו.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00