חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4719-01
שם הקורס ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות: בין מדיניות ופרקטיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר ליאור בירגרצרו קשר
מרצה ד"ר נורה לנגר-קוריןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: liorbirger@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: noraa@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 215
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום
שעות
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות: בין מדיניות ופרקטיקה

קורס זה עוסק בעבודה סוציאלית עם ילדים, בני נוער ומשפחות במצבי הגירה ופליטות, תחום פרקטיקה הולך וגדל בישראל ובעולם. כיום, למעלה ממחצית מהאוכלוסייה העקורה בעולם הנם ילדים ובני נוער מתחת לגיל 18. קורס זה מיועד לאנשי ונשות מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית אשר פוגשים במסגרת עבודתם בילדים ובני נוער. הקורס יבקש לצייד את העובדות/ים הסוציאליות/ים בהכרות עם עולם הידע של הגירה ופליטות, עם הגישות המרכזיות בעבודה עם משפחות, ילדים ובני נוער במצבי פליטות, תוך הבחנה בין מי שהנם קטינים בלתי מלווים לבין מי שהיגרו עם משפחותיהם. התכנים יילמדו מתוך מבט משווה בין ישראל וגרמניה.
הקורס הנו קורס מרוכז המתקיים בחלקו בארץ במסגרת ימים מרוכזים שיתקיימו בסמסטר ב', ובחלקו בברלין, אליה ניסע למשך 5 ימים מלאים עם תום שנת הלימודים, בסוף חודש יוני/תחילת חודש יולי. הקורס כולל הרצאות פרונטליות, מפגשים עם עובדים סוציאליים ועם אנשי מקצוע נוספים בארגונים העובדים עם מהגרים ופליטים, מפגשים עם פליטים, סיורים, וכן סמינר רפלקטיבי קבוצתי. חשוב לציין כי חלקו של הקורס המתוכנן להתקיים בברלין, תלוי בהתפתחויות אשר יחולו מבחינת הקורונה. במידה ולא תתאפשר נסיעה לברלין - הקורס כולו יתקיים בארץ.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00