חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4722-01
שם הקורס הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת: התפתחות, למידה וקידום
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר רותם שפיראצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rotemschapira@gmail.com
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בהתפתחות אמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת והשפעתה על חיי ילדים ומבוגרים. נתמקד בחשיבות ובהשלכות החיוביות והשליליות של היכולת להביע אמפתיה להתפתחות והסתגלות הילדים בהווה ובעתיד (קשיים/ליקויים רגשיים, יחסים עם בני הגיל, התנהגויות הפנמה, התנהגויות החצנה, הצלחה בלימודים). מטרת הקורס ללמוד על היכולת להביע אמפתיה כחלק מהתפתחות רגשית-חברתית, להעמיק בקשרים ובהשפעות ההדדיות בין הבנה רגשית, וויסות רגשי, אמפתיה, והבנה חברתית. הקורס מציע התבוננות "אקולוגית" בגורמים המשפיעים והמעצבים את היכולות האלה: גורמים הקשורים בילד עצמו: גנטיקה, מזג; גורמים הקשורים בסביבה הקרובה -המשפחה והמסגרת החינוכית; גורמים הקשורים בתרבות בה הוא גדל. נעסוק בהרחבה בתפקידי ההורים, המשפחה, אנשי חינוך ואנשי טיפול ללמידה וקידום ההבנה הרגשית והיכולת האמפתית של ילדים צעירים (תוכניות ללמידה רגשית-חברתית).הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00