חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4727-01
שם הקורס הגישה הנרטיבית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה גב' שלומית ברקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shlomitbarak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: סוציאלית שאפל , חדר: 207
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ג
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור הקורס
הגישה הנרטיבית צמחה מתוך רעיונות פוסט מודרניים ופוסט סטרוקטורליים. הגישה יוצאת מתוך עמדה מכבדת ונטולת שיפוטיות, המתייחסת לאנשים הפונים לטיפול כמומחים לחייהם. הגישה מחזקת את מקומו של האדם כבעל מיומנויות, כישורים, אמונות, ערכים, ושאיפות - ורואה בהם כלים לשינוי, תוך כתיבה מחודשת של סיפור החיים. בחלק הראשון של הקורס נכיר את הבסיסים הפילוסופיים והתיאורטיים של הגישה ובהמשך תתמקד הלמידה במספר טכניקות טיפוליות ('מפות') מרכזיות: החצנת הבעיה, רגעים יחודיים, הרחבת הסיפור המועדף, שיחות הת-חברות, וטקסי הגדרה. הלמידה תשלב הרצאות, דיונים, תרגילים וצפייה בקטעי וידאו.

מטרות הקורס
1. הקניית ידע תיאורטי ומיומנויות טיפוליות בסיסיות על פי הגישה הנרטיבית
2. התנסות ראשונית עם הגישה הנרטיביתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00