חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4729-01
שם הקורס עבודה סוציאלית, משפחה, קהילה ודת ? המקרה הפרטי של החברה החרדית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר יעל יצחקי בראוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaelitbr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: שאפל - עבודה סוציאלית , חדר: 224
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שאפל - עבודה סוציאלית
חדר 150
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

החברה הישראלית מאופיינת בהטרוגניות רבה הבאה לידי ביטוי במגוון רחב של אוכלוסיות. אחת מאוכלוסיות אלו היא החברה החרדית. בהשוואה לקצב הגידול של אוכלוסיות במדינות המפותחות, לאוכלוסייה החרדית בישראל קצב הגידול המהיר ביותר - כ?%4 בשנה. על פי התחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורה יגדל ל?%15 בשנת 2027, והיא תמנה 3.2 מיליון נפש בשנת 2037. החברה החרדית הינה חברה שמאופיינת על ידי התבדלות מהחברה הרחבה שבאה לידי ביטוי בין השאר בשמירה על אזורי מגורים נפרדים ועל סגנון לבוש ייחודי. הנורמות, ההתנהלות היומיומית בכל תחומי החיים וקבלת החלטות ביחס להתלבטויות שונות, מתבססות על חוקי התורה וההלכה ועל קביעות המנהיגים הרוחניים-הרבנים. חברה זו ייחודית ביחס לקהילות דתיות אחרות הקיימות במדינת ישראל (כגון החברה הדתית לאומית). עובדים סוציאליים נפגשים במסגרת תפקידם עם האוכלוסייה החרדית במגוון מקומות כגון: מחלקות לשירותים חברתיים, בתי חולים, מרפאות לבריאות הנפש, עמותות ועוד. עבודה סוציאלית רגישה תרבותית ומותאמת דורשת מצד אנשי המקצוע ידע והבנה של חברה זו. קורס זה יעסוק במפגש שבין עובדים סוציאליים לבין משפחה, קהילה ודת, דרך החברה החרדית. הקורס יוסיף ידע בעבודה סוציאלית רגישת תרבות בנוגע לקהילה החרדית, ויאפשר היכרות עם השפה, עולם התוכן והמאפיינים של החברה החרדית גם בהיבט המשפחתי וגם בהיבט הקהילתי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00