חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4731-01
שם הקורס זכויות אדם וזכויות חברתיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר עדו קטריצרו קשר
צור קשר דוא"ל: katri@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 017
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס המוסמך בזכויות אדם נחשוב בביקורתיות ויצירתיות על השאלות הבאות: מהן זכויות? אילו סוגי זכויות קיימות וכיצד נוצרו? למי מגיעות זכויות ומדוע? כלפי מי הן פעולות וכיצד? איך משתמשים בזכויות לשינוי מדיניות ואיך משתמשים בזכויות עבודה יומיות? הקורס יסקור את ההיסטוריה של זכויות האדם את הנסיבות שהובילו להיווצרותם והתפשטותם ברחבי העולם. נבחן באופן ביקורתי את הנחות היסוד בדבר האדם האוטונומי העומדות בבסיס זכויות האדם ונתבונן בהבדלים בין זכויות אינדיבידואליות, זכויות קולקטיביות, זכויות מיעוטים, זכויות נשים, זכויות ילדים וזכויות עמים ילידיים. נתבונן באופן ביקורתי באמנות זכויות האדם המרכזיות במשפט הבינלאומי ובזכויות היסוד של המשפט הישראלי. נבחן את הפער בין מה שהחוק "אומר על עצמו" ואיך שהוא נראה בפועל ונתמקד בסוגיות של רווחה. נשקול את הדרכים בהן זכויות מאפשרות או מגבילות שינוי חברתי וכלכלי.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00