חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4735-01
שם הקורס מבט אל הזדקנות מוצלחת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אילא קרמל שיפמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ileks@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 055
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הזיקנה היא תקופת חיים שיכולה להמשך כ 40 שנה ועל אף שהיא כרוכה באתגרים ובאובדנים, אנשים יכולים לחוות הזדקנות מוצלחת ומשמעותית. המושג "הזדקנות מוצלחת" מתייחס לתהליך ההזדקנות כתהליך המשכי וטבעי של שלבים התפתחותיים קודמים ומדגיש את היכולות של האדם הזקן לתפקד ביעילות בעת הזקנה ולפתח יכולות חדשות. הקורס ידון בתיאוריות מרכזיות בגרונטולוגיה הנוגעות להזדקנות מוצלחת בהיבט הפרט, המשפחה והקהילה, תוך בחינת מודלים ושירותים בתחום מהארץ ומהעולם.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00