חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4735-01
שם הקורס מבט אל הזדקנות מוצלחת
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר אילא קרמל שיפמןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ileks@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ג
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 008
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הזיקנה היא תקופת חיים שיכולה להמשך כ 40 שנה ועל אף שהיא כרוכה באתגרים ובאובדנים, אנשים יכולים לחוות הזדקנות מוצלחת ומשמעותית. המושג "הזדקנות מוצלחת" מתייחס לתהליך ההזדקנות כתהליך המשכי וטבעי של שלבים התפתחותיים קודמים ומדגיש את היכולות של האדם הזקן לתפקד ביעילות בעת הזקנה ולפתח יכולות חדשות. על מנת לאפשר לאנשים לחוות הזדקנות מוצלחת נדרש שינוי בתפיסת אוכלוסיית הזקנים ובמקביל נדרשת הערכות חברתית וקהילתית רחבה.
מטרת הקורס: הגברת הידע של הסטודנטים ביחס לתפיסת הזקנה בכלל והזדקנות מוצלחת בפרט.
הסטודנטים יכירו מושגים בסיסיים, תהליכים אישיים וגורמים חברתיים וקהילתיים המסייעים להזדקנות מוצלחת. הסטודנטים ירכשו כלים לחשיבה שיטתית לתכנון ויישום תוכניות בשדה.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00