חזרה

סילבוס

מספר קורס 1110-4738-01
שם הקורס מנהיגות ומגדר באוכלוסיות פריפריה בישראל
יחידה אקדמית הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון -
ביה"ס לעבודה סוציאלית
מרצה ד"ר מנאל שלביצרו קשר
צור קשר דוא"ל: manalshalabi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין סוציאלית שאפל
חדר 128
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יעסוק בסוגיות מנהיגות נשים ויבחן את המפגש בין הבניות ומבנים חברתיים המשפיעים על מנהיגות נשים לבין חוויתן ותפיסותיהן, תוך דיון מעמיק בתפיסת המנהיגות בקרב נשים מהפריפריה, לרבות נשים ערביות אזרחיות מדינת ישראל שהינן חלק ממיעוט לאומי במדינה וחלק מחברה פטריארכלית במעבר.(Patriarchy in transition).
בקורס יוצגו תפיסות שונות הבוחנות את השלכות מנהיגותן של נשים על ההיבטים האישיים, המשפחתיים, החברתיים והתעסוקתיים בחייהן. כמו כן, יוצגו התפיסות, העמדות והפרקטיקות במימושן את המנהיגות שלהן ואת השפעת נסיבות חייהן הסובייקטיביות והאובייקטיביות של הנשים על דפוסי המנהיגות שפיתחו לעצמן.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00